• alsterbild
  • alsterbild
  • alsterbild

Månadens kulturtant

Mer från samma användare
Gunnesboskolan

Beskrivning

I februari 2016 gjorde jag "argafilmen" till de som inte förstår slöjdens värde!
Kort tid därefter blev jag utsedd till Månadens kulturtant av Expressen-kultur!

I min värld tog jag för givet att det skulle stå "Månadens kulturtant" på tröjan som jag fick till utmärkelsen?
Tur man har broderimaskin...
En av mc-grabbarna ville ändra texten till "Kul turtant"

https://vimeo.com/151256317
https://vimeo.com/151256317
0.004 2